Zeehos

Katwijk

 

In enkele jaren is Het Zeehospitium getransformeerd tot een bijzondere woonwijk van Katwijk.
Bijzonder door de verschijningsvorm, bijzonder door de ligging in de duinen en bijzonder door de bewoners van het gebied.
Het centrale maatschappelijke thema van deze transformatie is inclusiviteit. De bevolking van Katwijk en omgeving, de nieuwe bewoners op het terrein zelf, de gebruikers van het zorgcentrum en de cliënten in hun nieuwe woning komen in de wijk Zeehos samen, zodat een omgekeerde integratie ontstaat.
Wat vroeger gesloten en geïsoleerd was is nu open en uitnodigend. Van stedenbouw, landschap, architectuur tot interieur is alles gericht op ontmoetingen. De omgekeerde integratie heeft vorm gekregen door een hoog voorzieningenniveau dat toegankelijk is voor een ieder. Dit is optimaal bereikbaar en bruikbaar door de ligging aan een centraal plein, het hart van het gebied. Het totale gebied is goed toegankelijk vanuit alle windrichtingen en is ook voor mindervaliden goed bruikbaar.
De natuurlijke inpassing van de gebouwen in het duinlandschap en de eenheid in vormgeving dragen bij aan het gevoel dat iedereen welkom is en gelijk is op het Zeehosterrein.
Door het bijzondere ligging in de duinen er is veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Warmte voor verwarming, tapwater en koeling worden in het gebouw voor 96% duurzaam en vrijwel CO2-vrij opgewekt.
Casco-ontwerp, materiaalkeuze en installatieconcept genereren een lange flexibele levensduur met een minimale CO2-footprint.

Programma: 10.000 m2 woningen en zorgvoorzieningen, 10.000m2 parkeergarage
Opdrachtgever: Het Raamwerk, Katwijk

VAN GESLOTEN DUINGEBIED NAAR LEVENDIGE PLEK

KATWIJK

VAN GESLOTEN NAAR OPEN

VAN SOLITAIR NAAR WAARDEVOL GEBIED

VAN EENZAAM NAAR INCLUSIEF

VAN DUIN NAAR DUINBELEVING

Zeehos

Katwijk

 

In enkele jaren is Het Zeehospitium getransformeerd tot een bijzondere woonwijk van Katwijk.
Bijzonder door de verschijningsvorm, bijzonder door de ligging in de duinen en bijzonder door de bewoners van het gebied.
Het centrale maatschappelijke thema van deze transformatie is inclusiviteit. De bevolking van Katwijk en omgeving, de nieuwe bewoners op het terrein zelf, de gebruikers van het zorgcentrum en de cliënten in hun nieuwe woning komen in de wijk Zeehos samen, zodat een omgekeerde integratie ontstaat.
Wat vroeger gesloten en geïsoleerd was is nu open en uitnodigend. Van stedenbouw, landschap, architectuur tot interieur is alles gericht op ontmoetingen. De omgekeerde integratie heeft vorm gekregen door een hoog voorzieningenniveau dat toegankelijk is voor een ieder. Dit is optimaal bereikbaar en bruikbaar door de ligging aan een centraal plein, het hart van het gebied. Het totale gebied is goed toegankelijk vanuit alle windrichtingen en is ook voor mindervaliden goed bruikbaar.
De natuurlijke inpassing van de gebouwen in het duinlandschap en de eenheid in vormgeving dragen bij aan het gevoel dat iedereen welkom is en gelijk is op het Zeehosterrein.
Door het bijzondere ligging in de duinen er is veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Warmte voor verwarming, tapwater en koeling worden in het gebouw voor 96% duurzaam en vrijwel CO2-vrij opgewekt.
Casco-ontwerp, materiaalkeuze en installatieconcept genereren een lange flexibele levensduur met een minimale CO2-footprint.

Programma: 10.000 m2 woningen en zorgvoorzieningen, 10.000m2 parkeergarage
Opdrachtgever: Het Raamwerk, Katwijk