Gebiedsontwikkeling

Een stad is nooit nieuw en nooit af. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen genereren een continu veranderende opgave. Groeiende bevolkingsaantallen, andere gezinssamenstellingen, vergrijzing, trek naar de stad zijn voorbeelden die een bouwopgave kunnen herdefiniëren. Combineer dit met de absolute noodzaak om onze leefomgeving te verduurzamen en een stad veerkrachtiger te maken en de opgave voor de stedelijke omgeving komt in een andere daglicht te staan.

Voor GROOSMAN begint de opgave met een gebiedsvisie. Wat is de huidige DNA van de stad, gebied of plek? Wat is er goed, wat gaat er fout, welke wensen en behoeftes zijn er en hoe kan het één met het ander worden opgelost. Deze gebiedsvisie moet scherp, krachtig en realistisch zijn, maar ook ruimte bieden voor opvolgende initiatieven. Bestaande kwaliteit versterken, maar ook stevig ingrijpen als het nodig is. De visie maakt GROOSMAN samen met gemeentes, ontwikkelaars, lokale partijen en relevante stakeholders.

Gebiedsontwikkeling

Een stad is nooit nieuw en nooit af. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen genereren een continu veranderende opgave. Groeiende bevolkingsaantallen, andere gezinssamenstellingen, vergrijzing, trek naar de stad zijn voorbeelden die een bouwopgave kunnen herdefiniëren. Combineer dit met de absolute noodzaak om onze leefomgeving te verduurzamen en een stad veerkrachtiger te maken en de opgave voor de stedelijke omgeving komt in een andere daglicht te staan.

Voor GROOSMAN begint de opgave met een gebiedsvisie. Wat is de huidige DNA van de stad, gebied of plek? Wat is er goed, wat gaat er fout, welke wensen en behoeftes zijn er en hoe kan het één met het ander worden opgelost. Deze gebiedsvisie moet scherp, krachtig en realistisch zijn, maar ook ruimte bieden voor opvolgende initiatieven. Bestaande kwaliteit versterken, maar ook stevig ingrijpen als het nodig is. De visie maakt GROOSMAN samen met gemeentes, ontwikkelaars, lokale partijen en relevante stakeholders.