Schalkwijk

Haarlem

 

Zoals bij zo vele winkelcentra, staat het winkelaanbod sterk onder druk. Herwaardering van deze centra kan bijdragen aan de revitalisering van het winkelgebied, maar kan ook een nieuwe betekenis geven aan centra, als centraal middelpunt van buurt, wijk of stad.

Winkelcentrum Schalkwijk kampt al jaren met een achteruitgang van het winkelgebied en met grote leegstand. Om input te geven aan de herontwikkeling van dit winkelcentrum naar een maatschappelijk centrum heeft GROOSMAN een onderzoek uitgevoerd die heeft geleid tot een gebiedsvisie voor dit centrum.
De basis wordt gevormd over de gedachte van een centrum als voorzieningen-cluster. Naast full service winkelen worden de voorzieningen verbreed naar o.a. maatschappelijk, verblijven, recreatie en wonen……. van wijkwinkelcentrum naar een centrum voor de wijk!

In Schalkwijk bood de stedelijke structuur de mogelijkheid te komen tot een compact full service winkelcentrum, zichtbaar en herkenbaar. Dit maakte het mogelijk om tot een geclusterde ontwikkeling te komen rondom dit compacte centrum. Deze ontwikkelingen betreffen het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen, recreatieve voorzieningen met hoogwaardige verblijfsgebieden, het toevoegen van mobiliteitsconcepten, naast de toevoeging van substantiële en bereikbare woningbouw met een grote diversiteit aan doelgroepen.

Bij de totale ontwikkeling speelt de identiteit van dit centrum een grote rol. Deze is gekoppeld aan de totale ambitie van de gehele wijkontwikkelingen. Gekozen is om de aspecten van winkelen, verblijven en wonen samen te smelten tot één beleving. Hierin speelt Urban Gardening en vergroenen van de gebouwde omgeving een grote rol, als verbindende factor tussen het attractief winkelen, het wonen voor de grote diversiteit aan doelgroepen en de passant en centrumbezoekers. De eenduidige identiteit is de kapstok voor het totale centrum, waaraan elke individuele ontwikkeling zich kan meten.

Opdrachtgever: Lunee Vastgoed BV

Schalkwijk

Haarlem

 

Zoals bij zo vele winkelcentra, staat het winkelaanbod sterk onder druk. Herwaardering van deze centra kan bijdragen aan de revitalisering van het winkelgebied, maar kan ook een nieuwe betekenis geven aan centra, als centraal middelpunt van buurt, wijk of stad.

Winkelcentrum Schalkwijk kampt al jaren met een achteruitgang van het winkelgebied en met grote leegstand. Om input te geven aan de herontwikkeling van dit winkelcentrum naar een maatschappelijk centrum heeft GROOSMAN een onderzoek uitgevoerd die heeft geleid tot een gebiedsvisie voor dit centrum.
De basis wordt gevormd over de gedachte van een centrum als voorzieningen-cluster. Naast full service winkelen worden de voorzieningen verbreed naar o.a. maatschappelijk, verblijven, recreatie en wonen……. van wijkwinkelcentrum naar een centrum voor de wijk!

In Schalkwijk bood de stedelijke structuur de mogelijkheid te komen tot een compact full service winkelcentrum, zichtbaar en herkenbaar. Dit maakte het mogelijk om tot een geclusterde ontwikkeling te komen rondom dit compacte centrum. Deze ontwikkelingen betreffen het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen, recreatieve voorzieningen met hoogwaardige verblijfsgebieden, het toevoegen van mobiliteitsconcepten, naast de toevoeging van substantiële en bereikbare woningbouw met een grote diversiteit aan doelgroepen.

Bij de totale ontwikkeling speelt de identiteit van dit centrum een grote rol. Deze is gekoppeld aan de totale ambitie van de gehele wijkontwikkelingen. Gekozen is om de aspecten van winkelen, verblijven en wonen samen te smelten tot één beleving. Hierin speelt Urban Gardening en vergroenen van de gebouwde omgeving een grote rol, als verbindende factor tussen het attractief winkelen, het wonen voor de grote diversiteit aan doelgroepen en de passant en centrumbezoekers. De eenduidige identiteit is de kapstok voor het totale centrum, waaraan elke individuele ontwikkeling zich kan meten.

Opdrachtgever: Lunee Vastgoed BV