Circulaire woonwijk

 
Circulair, energieneutraal en inclusief wonen.
 
Hergebruik van de bestaande funderingsplaat en compact herverkavelen leidt tot een mooi buurtschap met fijne collectieve buitenruimten. Plekken voor thuiskomen, voor spelen, voor ontmoeten en voor lekker chillen met een sappie, biertje of wijntje. Bij dit plan hebben eens andersom gedacht. Wat heeft waarde en wat kunnen we hergebruiken in het plan. De maximale paalbelasting was bepalend voor de keuze voor twee- en drielaagse woningen. De woningen zijn superlicht ontworpen met een CLT-casco, lichte gevels en lichte gevelmaterialen. Alles montabel en demontabel! Gereed voor toekomstig hergebruik. De vloeren van de school worden terrasvloeren en brugelementen, de kozijnen worden balustraden en gevelschermen. Bestaande stalen dakliggers worden spanten in de woningen. De kolommen komen terug als zitelementen en borderranden. De betonnen gevelelementen vinden we terug als parkeerplaats verharding op ter plaatse gebroken fundatiemateriaal en als bestrating van het dek. Met PV-panelen, bodemwarmtepompen en een grijswatercircuit is als zeer duurzaam te kwalificeren. Compact bouwen laat meer landschap over. Landschap voor fiets- en wandelroutes, een collectieve moestuin voor nieuwe en bestaande bewoners, een bijenhotel, weiland met schapenbegrazing en een schapenkooi met leefplekken voor gierzwaluwen en vleermuizen. Het park is een echt een plek voor iedereen!

Programma: 10 appartementen en 6 rijwoningen, 4 drijvende woningen, 29 woningen in 5 buurtschappen op bestaande funderingsplaat oude school, schaapskooi en buurttuinderij.

Circulair, energieneutraal en inclusief wonen.

DICHT BIJ ELKAAR DICHT VOOR ELKAAR

GEZOND ETEN UIT EIGEN MOESTUIN

RUIMTE VOOR NATUUR EN ONTSPANNING

Circulaire woonwijk

 
Circulair, energieneutraal en inclusief wonen.
 
Hergebruik van de bestaande funderingsplaat en compact herverkavelen leidt tot een mooi buurtschap met fijne collectieve buitenruimten. Plekken voor thuiskomen, voor spelen, voor ontmoeten en voor lekker chillen met een sappie, biertje of wijntje. Bij dit plan hebben eens andersom gedacht. Wat heeft waarde en wat kunnen we hergebruiken in het plan. De maximale paalbelasting was bepalend voor de keuze voor twee- en drielaagse woningen. De woningen zijn superlicht ontworpen met een CLT-casco, lichte gevels en lichte gevelmaterialen. Alles montabel en demontabel! Gereed voor toekomstig hergebruik. De vloeren van de school worden terrasvloeren en brugelementen, de kozijnen worden balustraden en gevelschermen. Bestaande stalen dakliggers worden spanten in de woningen. De kolommen komen terug als zitelementen en borderranden. De betonnen gevelelementen vinden we terug als parkeerplaats verharding op ter plaatse gebroken fundatiemateriaal en als bestrating van het dek. Met PV-panelen, bodemwarmtepompen en een grijswatercircuit is als zeer duurzaam te kwalificeren. Compact bouwen laat meer landschap over. Landschap voor fiets- en wandelroutes, een collectieve moestuin voor nieuwe en bestaande bewoners, een bijenhotel, weiland met schapenbegrazing en een schapenkooi met leefplekken voor gierzwaluwen en vleermuizen. Het park is een echt een plek voor iedereen!

Programma: 10 appartementen en 6 rijwoningen, 4 drijvende woningen, 29 woningen in 5 buurtschappen op bestaande funderingsplaat oude school, schaapskooi en buurttuinderij.