Privacyverklaring

Bij GROOSMAN houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving en gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Als je onze website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens voor technisch beheer van de website. Om te zorgen dat informatie op onze website snel en eenvoudig te vinden is, gebruiken we ook cookies.
Wij verwerken technische gegevens zoals het lP-adres van je apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag en de internetbrowser waarmee je surft en de duur van een bezoek. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Als zelf je persoonsgegevens – zoals voor- en achternaam, (e-mail)adres en telefoonnummer – naar ons stuurt voor bijvoorbeeld het aanvragen van informatie, het aanmelden van een event of een nieuwsbrief, dan gebruiken we die gegevens voor dat doel.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
Je persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van de website en via de cookies die daarop geplaatst zijn. Daarnaast kun je ook zelf je gegevens bij ons achterlaten via het contactadres op de website of via e-mail.

Aan wie verstrekken wij de persoonsgegevens?
Wij schakelen soms bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdienst en automatiseringsdienstverleners). Deze derde partijen verwerken de aangeleverde gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe worden de verkregen persoonsgegevens beveiligd?
Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dat nodig is voor het uitoefenen van hun functie. 

Hoe zit het met de bewaartermijn?
Tenzij we wettelijks anders verplicht zijn, bewaren we persoonsgegevens van bezoekers van onze website niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Hoe kan een verzoek tot inzage worden ingediend?
Je hebt het recht de persoonsgegevens die we van je hebben in te zien, te rectificeren of te wissen. Dat verzoek kun je indien via info@groosman.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op voor verdere afhandeling van het verzoek. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, zullen wij je dan vragen om je persoonlijk te legitimeren of een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. In dat laatste geval zullen we je vragen de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Iedereen heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze manier van verzamelen van en omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15 mei 2018. Voor vragen over deze verklaring kun je een e-mail sturen naar info@groosman.com.