Parlando

Rotterdam

 

“Herstructurering in een jaren-60 stempelwijk”

 

Parlando is een prachtig voorbeeld van herstructurering in een jaren-60 stempelwijk. Met gevoel voor stedenbouw, architectuur en details, maar vooral voor goede sociale inbedding in de wijk, met ogen op straat, zonder dode plinten en een goede mix in doelgroepen.

Daar waar in stedenbouwkundig opzicht het modernistische idioom is gevolgd, is ook in de architectuur de rationele hoofdopzet van de stempelwijk gebleven, met de kleurstelling en de kenmerkende vloerbanden hoort de nieuwe bebouwing duidelijk bij de stempels. Toch is op specifieke punten afgeweken. De kopgevels zijn niet blind maar juist erg open, zodat de gebouwen als alzijdig objecten in het groen staan. Vrijwel alle appartementen zijn hoekwoningen met een panoramisch uitzicht over de groene omgeving wat zorgt voor een directe relatie met het maaiveld.

Daar waar de bestaande bebouwing uiterst sober ontworpen is, is in de nieuwe bebouwing het metselwerk aangegrepen voor een subtiele ornamentering. De horizontale belijning middels uitstekende koppen in het metselwerkverband refereert aan de borstweringen in de bestaande bebouwing. Het patroon in de rijwoningen refereert aan de gevelindeling met panelen in de systeembouw van de omliggende rijwoningen.

Door OD205 is de maaiveldinrichting ontworpen. Enerzijds zijn de kenmerkende hagen van de stempels doorgezet, maar daarnaast is door de open bestrating van de parkeerplaatsen en door begroeide wadi’s tussen de gebouwen een aantrekkelijke en klimaatadaptieve omgeving gecreëerd, vol speelmogelijkheden en biodiversiteit.

 

Programma: 61 appartementen en 15 grondgebonden woningen

Opdrachtgever: VORM

Parlando

Rotterdam

 

“Herstructurering in een jaren-60 stempelwijk”

 

Parlando is een prachtig voorbeeld van herstructurering in een jaren-60 stempelwijk. Met gevoel voor stedenbouw, architectuur en details, maar vooral voor goede sociale inbedding in de wijk, met ogen op straat, zonder dode plinten en een goede mix in doelgroepen.

Daar waar in stedenbouwkundig opzicht het modernistische idioom is gevolgd, is ook in de architectuur de rationele hoofdopzet van de stempelwijk gebleven, met de kleurstelling en de kenmerkende vloerbanden hoort de nieuwe bebouwing duidelijk bij de stempels. Toch is op specifieke punten afgeweken. De kopgevels zijn niet blind maar juist erg open, zodat de gebouwen als alzijdig objecten in het groen staan. Vrijwel alle appartementen zijn hoekwoningen met een panoramisch uitzicht over de groene omgeving wat zorgt voor een directe relatie met het maaiveld.

Daar waar de bestaande bebouwing uiterst sober ontworpen is, is in de nieuwe bebouwing het metselwerk aangegrepen voor een subtiele ornamentering. De horizontale belijning middels uitstekende koppen in het metselwerkverband refereert aan de borstweringen in de bestaande bebouwing. Het patroon in de rijwoningen refereert aan de gevelindeling met panelen in de systeembouw van de omliggende rijwoningen.

Door OD205 is de maaiveldinrichting ontworpen. Enerzijds zijn de kenmerkende hagen van de stempels doorgezet, maar daarnaast is door de open bestrating van de parkeerplaatsen en door begroeide wadi’s tussen de gebouwen een aantrekkelijke en klimaatadaptieve omgeving gecreëerd, vol speelmogelijkheden en biodiversiteit.

 

Programma: 61 appartementen en 15 grondgebonden woningen

Opdrachtgever: VORM