“Stedenbouw en ontwerp”

 

De Lange Nieuwstraat geldt al jaren als één van de groenste straten van Utrecht. Dit zal een bezoeker niet direct beseffen door de enkele boom aan de straatkant, maar de schoonheid zit hem met name in de hofjesstructuur die achter de monumentale bebouwing van deze straat ligt verscholen. Via smalle doorgangen zijn deze verrassend groene binnentuinen gekoppeld aan de Lange Nieuwstraat en geeft het een intieme sfeer waar begroeiing zorgt voor rust en bijdraagt aan biodiversiteit.

Eén van deze hofjes vormt nu het entreegebied van het museumhotel en nijntje-museum. Voorheen was dit het historische hof van het “krankzinnigen gesticht”. Inmiddels is het een publiek toegankelijke tuin als onderdeel van een reeks gekoppelde binnentuinen.

Het behoud van dit karakter is een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp, waarbij de gebouwen “te gast zijn” in het hof. Juist de tijdelijkheid van het ontwerp maakt dat de context niet wordt aangetast. Het gebouw is immers volledig demontabel en kan op duurzame wijze worden afgebroken om ergens anders weer opgebouwd te worden. Zo kan altijd teruggegaan worden naar de originele situatie.

De bestaande bebouwing die het hof omringt, wordt gerespecteerd in dit ontwerp. De gevel blijft geheel intact en wordt waar nodig hersteld. Ook komt de historische indeling van de kozijnen terug in dit ontwerp. De bouwhoogte van de nieuwbouw is bepaald op basis van zichtlijnen langs de bestaande bebouwing en de richting van het dak komt overeen met die van de naastgelegen panden.

De gevel wordt bekleed met een terracotta tegel die in het dakvlak wordt doorgezet. Zo ontstaat een helder en geabstraheerd volume dat een sterk contrast vormt met de rijkgedetailleerde historische gebouwen rondom het hof. Hierdoor is duidelijk afleesbaar wat nieuw wordt toegevoegd. Er is gekozen voor een transparante verbinding tussen het bestaande gedeelte en het nieuwbouwgedeelte van het hotel. Zo worden beide volumes losgehouden van elkaar en blijven de verschillende hofjes visueel verbonden.

Door compact te bouwen en slim te spelen met de compositie van gebouwen onderling, ontstaan binnen het hof diverse plekken die variëren in schaal. Dit biedt kansen om enerzijds het intieme karakter van het hof te behouden en anderzijds een royaal plein te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier wordt de potentie van de plek ten volle benut en is de ruimte van de mens daarin op verschillende manieren in te vullen.

“Stedenbouw en ontwerp”

 

De Lange Nieuwstraat geldt al jaren als één van de groenste straten van Utrecht. Dit zal een bezoeker niet direct beseffen door de enkele boom aan de straatkant, maar de schoonheid zit hem met name in de hofjesstructuur die achter de monumentale bebouwing van deze straat ligt verscholen. Via smalle doorgangen zijn deze verrassend groene binnentuinen gekoppeld aan de Lange Nieuwstraat en geeft het een intieme sfeer waar begroeiing zorgt voor rust en bijdraagt aan biodiversiteit.

Eén van deze hofjes vormt nu het entreegebied van het museumhotel en nijntje-museum. Voorheen was dit het historische hof van het “krankzinnigen gesticht”. Inmiddels is het een publiek toegankelijke tuin als onderdeel van een reeks gekoppelde binnentuinen.

Het behoud van dit karakter is een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp, waarbij de gebouwen “te gast zijn” in het hof. Juist de tijdelijkheid van het ontwerp maakt dat de context niet wordt aangetast. Het gebouw is immers volledig demontabel en kan op duurzame wijze worden afgebroken om ergens anders weer opgebouwd te worden. Zo kan altijd teruggegaan worden naar de originele situatie.

De bestaande bebouwing die het hof omringt, wordt gerespecteerd in dit ontwerp. De gevel blijft geheel intact en wordt waar nodig hersteld. Ook komt de historische indeling van de kozijnen terug in dit ontwerp. De bouwhoogte van de nieuwbouw is bepaald op basis van zichtlijnen langs de bestaande bebouwing en de richting van het dak komt overeen met die van de naastgelegen panden.

De gevel wordt bekleed met een terracotta tegel die in het dakvlak wordt doorgezet. Zo ontstaat een helder en geabstraheerd volume dat een sterk contrast vormt met de rijkgedetailleerde historische gebouwen rondom het hof. Hierdoor is duidelijk afleesbaar wat nieuw wordt toegevoegd. Er is gekozen voor een transparante verbinding tussen het bestaande gedeelte en het nieuwbouwgedeelte van het hotel. Zo worden beide volumes losgehouden van elkaar en blijven de verschillende hofjes visueel verbonden.

Door compact te bouwen en slim te spelen met de compositie van gebouwen onderling, ontstaan binnen het hof diverse plekken die variëren in schaal. Dit biedt kansen om enerzijds het intieme karakter van het hof te behouden en anderzijds een royaal plein te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier wordt de potentie van de plek ten volle benut en is de ruimte van de mens daarin op verschillende manieren in te vullen.