Kigali Art & Culture Centre

Rwanda

 

Afrikaanse identiteit

Kenmerkend voor ons ontwerp voor het Art & Culture Centre is het gebruik van symbolische patronen, geïnspireerd op de Afrikaanse cultuur. Een verhoogde plein verbindt het ensemble aan gebouwen. Het plein is opgedeeld in vlakken met elk een eigen symbolisch patroon en invulling. Centraal op het raster kraagt het grootschalige culturele centrum over het plein uit, wat bescherming biedt tegen het tropische klimaat. Hierdoor wordt veel ruimte geboden voor volop culturele activiteiten op het openbare publieksplein.

Opdrachtgever: Geelhoed Group
Programma: wonen, winkelen, recreëren, parkeren

Kigali Art & Culture Centre

Rwanda

 

Afrikaanse identiteit

Kenmerkend voor ons ontwerp voor het Art & Culture Centre is het gebruik van symbolische patronen, geïnspireerd op de Afrikaanse cultuur. Een verhoogde plein verbindt het ensemble aan gebouwen. Het plein is opgedeeld in vlakken met elk een eigen symbolisch patroon en invulling. Centraal op het raster kraagt het grootschalige culturele centrum over het plein uit, wat bescherming biedt tegen het tropische klimaat. Hierdoor wordt veel ruimte geboden voor volop culturele activiteiten op het openbare publieksplein.

Opdrachtgever: Geelhoed Group
Programma: wonen, winkelen, recreëren, parkeren

Greenfields

Veenendaal

RDM Innovation Dock

Rotterdam