iCAREnext

 

iCAREnext is een multidisciplinair samenwerkingsverband gevormd door od205, GROOSMAN, Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf, een initiatief van Pameijer. De organisaties vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Samen zijn zij op zoek gegaan naar antwoorden, samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke maatschappelijke impact.


Visie

Ontmoeting als motor voor wijkvernieuwing, dat is de visie van iCAREnext. Wijken waarin allerlei mensen door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen en elkaar leren waarderen. Want deze sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit, kunnen voorkomen dat levens (verder) ontwricht raken en er een zware of zwaardere zorgbehoefte ontstaat.


Aanpak

iCAREnext creëert de randvoorwaarden voor ontmoeting, zowel online als offline, door de koppeling te maken tussen maatschappelijke én ruimtelijke vernieuwing. Dat doet iCAREnext aan de hand van concrete bouwstenen. Deze bouwstenen staan niet op zichzelf, maar sluiten aan op aanwezige kennis en informatie, lokale initiatieven en ontwikkelingen.

Meer informatie over iCAREnext? Neem een kijkje op www.icarenext.nl

iCAREnext

 

iCAREnext is een multidisciplinair samenwerkingsverband gevormd door od205, GROOSMAN, Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf, een initiatief van Pameijer. De organisaties vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Samen zijn zij op zoek gegaan naar antwoorden, samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke maatschappelijke impact.


Visie

Ontmoeting als motor voor wijkvernieuwing, dat is de visie van iCAREnext. Wijken waarin allerlei mensen door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen en elkaar leren waarderen. Want deze sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit, kunnen voorkomen dat levens (verder) ontwricht raken en er een zware of zwaardere zorgbehoefte ontstaat.


Aanpak

iCAREnext creëert de randvoorwaarden voor ontmoeting, zowel online als offline, door de koppeling te maken tussen maatschappelijke én ruimtelijke vernieuwing. Dat doet iCAREnext aan de hand van concrete bouwstenen. Deze bouwstenen staan niet op zichzelf, maar sluiten aan op aanwezige kennis en informatie, lokale initiatieven en ontwikkelingen.

Meer informatie over iCAREnext? Neem een kijkje op www.icarenext.nl