Groen licht duurzame wijk Bergse
Buren

Bergen op Zoom

 

Weer een nieuwe mijlpaal voor Bergse Buren! Stadlander en ERA Contour hebben officieel de handtekeningen gezet onder de koop- en realisatieovereenkomsten. Oftewel, de nieuwbouw van 114 woningen gaat er nu echt komen.


Voor het ontwerp is goed gekeken naar de bouwstijlen in de buurt. Veel herkenbare elementen vind je terug in de nieuwe woningen. Denk aan bijzondere kopgevels, dakkapellen, luiken en ramen met roetjes. Het volkse karakter van Fort-Zeekant in een nieuw jasje.

De hoogteverschillen in de wijk zijn onlosmakelijk verbonden met de locatie. Deze unieke eigenschap wordt versterkt door woningen met twee lagen (traditionele eengezinswoningen) te combineren met woningen van levensloopbestendige eenlaagse woningen in een gezonde mix van huur en koop. Hierdoor wordt de diversiteit in de wijk versterkt.

Duurzaamheid is bij Bergse Buren een belangrijke pijler. De koopwoningen zijn bijna energieneutraal en de huurwoningen zijn nul op de meter. De nieuwe huizen zijn voorzien van warmtepompen en energie-units. De zonnepanelen die bij de huurwoningen op de daken liggen, leveren precies genoeg stroom om de bewoners te voorzien. Zo kunnen mensen met een iets kleinere portemonnee ook naar een duurzame woning verhuizen.

Bij Bergse Buren staat een natuurlijke leefkwaliteit centraal, naast de duurzame woningen is er ook gedacht aan een duurzame openbare ruimte. De natuurlijke hoogteverschillen worden gebruikt om plekken van ontmoeting te creëren en er komen verschillende groenstroken. Ook komt er een wadi die door de wijk loopt om grote regenval in korte tijd op te vangen, dit ontlast het riool en verbetert de bodemkwaliteit. De wadi zal het grootste deel van de tijd leegstaan en  kan dan een leuke speelplaats voor kinderen zijn.

Groen licht duurzame wijk Bergse
Buren

Bergen op Zoom

 

Weer een nieuwe mijlpaal voor Bergse Buren! Stadlander en ERA Contour hebben officieel de handtekeningen gezet onder de koop- en realisatieovereenkomsten. Oftewel, de nieuwbouw van 114 woningen gaat er nu echt komen.


Voor het ontwerp is goed gekeken naar de bouwstijlen in de buurt. Veel herkenbare elementen vind je terug in de nieuwe woningen. Denk aan bijzondere kopgevels, dakkapellen, luiken en ramen met roetjes. Het volkse karakter van Fort-Zeekant in een nieuw jasje.

De hoogteverschillen in de wijk zijn onlosmakelijk verbonden met de locatie. Deze unieke eigenschap wordt versterkt door woningen met twee lagen (traditionele eengezinswoningen) te combineren met woningen van levensloopbestendige eenlaagse woningen in een gezonde mix van huur en koop. Hierdoor wordt de diversiteit in de wijk versterkt.

Duurzaamheid is bij Bergse Buren een belangrijke pijler. De koopwoningen zijn bijna energieneutraal en de huurwoningen zijn nul op de meter. De nieuwe huizen zijn voorzien van warmtepompen en energie-units. De zonnepanelen die bij de huurwoningen op de daken liggen, leveren precies genoeg stroom om de bewoners te voorzien. Zo kunnen mensen met een iets kleinere portemonnee ook naar een duurzame woning verhuizen.

Bij Bergse Buren staat een natuurlijke leefkwaliteit centraal, naast de duurzame woningen is er ook gedacht aan een duurzame openbare ruimte. De natuurlijke hoogteverschillen worden gebruikt om plekken van ontmoeting te creëren en er komen verschillende groenstroken. Ook komt er een wadi die door de wijk loopt om grote regenval in korte tijd op te vangen, dit ontlast het riool en verbetert de bodemkwaliteit. De wadi zal het grootste deel van de tijd leegstaan en  kan dan een leuke speelplaats voor kinderen zijn.