Geslaagde bewonersavond Hoofdweg

Rotterdam

 

Dinsdagavond, 18 januari, heeft het projectteam Hoofdweg (Bart van der Meer Gert de graaf, Ambra Andreotti) in de studio van Opdrachtgever Leyten belangstellenden bijgepraat over het definitieve ontwerp voor de 220 middeldure huurwoningen aan de Hoofdweg. Na afloop was er ruimte voor het stellen van vragen.

 

Op het hoogstedelijke knooppunt op de hoek van de Pr. Alexanderlaan worden twee kantoorvilla’s getransformeerd tot één helder stedelijk (en gesloten) 5-laags bouwblok met een inpandige parkeergarage en een binnentuin. Ook wordt een 50 meter hoog woonvolume toegevoegd waarbij een 30-er jaren woning wordt gehandhaafd en een nieuwe collectieve functie krijgt. De combinatie van de toren, het gesloten bouwblok en de voormalige woning vormen hierdoor een bijzonder en daarom, juist een opmerkelijk stedenbouwkundig ensemble.

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke pijlers bij de Hoofdweg. Bij de ontwikkeling worden de bestaande casco’s van de kantoren hergebruikt. Het woonvolume zal volledig uitgevoerd worden in CLT en daarmee uitstoot van veel CO2 voorkomen. Dit in combinatie met een duurzame bamboe gevel  beantwoordt aan een hoog ambitieniveau de duurzaamheidsopgave.

Duurzaamheid omvat natuurlijk ook het gebruik. Op de plek wordt het landschap weer leesbaar gemaakt, door watergangen te vergroten, in de aanplant hiernaar te verwijzen en de ruimte leeg te laten. Door extra water terug te brengen word het oude slagenlandschap in ere hersteld en biedt dit ruimte voor wateropslag om de klimaatadaptatie te borgen. Het integreren van alle benodigde parkeerplaatsen binnen het gebouwvolume, creëert een schitterende groene setting, waar alle (buurt-)bewoners collectief gebruik van kunnen maken.

Deze groene setting maakt ook onze natuurinclusieve en klimaat adaptieve doelstellingen mogelijk. Aangevuld met een groene binnentuin, gesitueerd op het dak van de parkeergarage, wordt op diverse niveaus de beleving versterkt en geprikkeld.

Geslaagde bewonersavond Hoofdweg

Rotterdam

 

Dinsdagavond, 18 januari, heeft het projectteam Hoofdweg (Bart van der Meer Gert de graaf, Ambra Andreotti) in de studio van Opdrachtgever Leyten belangstellenden bijgepraat over het definitieve ontwerp voor de 220 middeldure huurwoningen aan de Hoofdweg. Na afloop was er ruimte voor het stellen van vragen.

 

Op het hoogstedelijke knooppunt op de hoek van de Pr. Alexanderlaan worden twee kantoorvilla’s getransformeerd tot één helder stedelijk (en gesloten) 5-laags bouwblok met een inpandige parkeergarage en een binnentuin. Ook wordt een 50 meter hoog woonvolume toegevoegd waarbij een 30-er jaren woning wordt gehandhaafd en een nieuwe collectieve functie krijgt. De combinatie van de toren, het gesloten bouwblok en de voormalige woning vormen hierdoor een bijzonder en daarom, juist een opmerkelijk stedenbouwkundig ensemble.

Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke pijlers bij de Hoofdweg. Bij de ontwikkeling worden de bestaande casco’s van de kantoren hergebruikt. Het woonvolume zal volledig uitgevoerd worden in CLT en daarmee uitstoot van veel CO2 voorkomen. Dit in combinatie met een duurzame bamboe gevel  beantwoordt aan een hoog ambitieniveau de duurzaamheidsopgave.

Duurzaamheid omvat natuurlijk ook het gebruik. Op de plek wordt het landschap weer leesbaar gemaakt, door watergangen te vergroten, in de aanplant hiernaar te verwijzen en de ruimte leeg te laten. Door extra water terug te brengen word het oude slagenlandschap in ere hersteld en biedt dit ruimte voor wateropslag om de klimaatadaptatie te borgen. Het integreren van alle benodigde parkeerplaatsen binnen het gebouwvolume, creëert een schitterende groene setting, waar alle (buurt-)bewoners collectief gebruik van kunnen maken.

Deze groene setting maakt ook onze natuurinclusieve en klimaat adaptieve doelstellingen mogelijk. Aangevuld met een groene binnentuin, gesitueerd op het dak van de parkeergarage, wordt op diverse niveaus de beleving versterkt en geprikkeld.